Malba a ilustrace

82-41-M/01 Užitá malba

Název ŠVP Malba a ilustrace
Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/01 Užitá malba
Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání Maturitní zkouška
Platnost 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem


Předností oboru Malba a ilustrace je kombinace volného a užitého umění. Studenti si během čtyř let osvojí klasické malířské techniky, od akvarelu, přes olejomalbu, temperu, akryl, až po techniky monumentální tvorby, jakými jsou mozaika, štukolustro nebo freska. Zvládnutí kreslířských a grafických technik stejně jako práce v grafických programech vytváří pestré předpoklady pro tvorbu autorských knih a ilustrací.

Po dobu celých čtyř let klademe také velký důraz na studium lidské figury. Současný výtvarný projev je nesen výraznou intermedialitou. Také u nás studenti v rámci volných zadání nezřídka sáhnou po médiu fotografie, videa nebo instalace, využívají konceptuální a performativní strategie, čímž neprotiřečí názvu oboru, ale jasně dokládají kontakt s živým uměním.
 

Uplatnění absolventů

Naši studenti se uplatní jako knižní ilustrátoři, grafici, malíři divadelních kulis, taktéž jako tvůrci kreativních nápadů v oblasti grafického designu, např. v reklamních agenturách či knižních nakladatelstvích. Dosažené vzdělání umožňuje spolupráci s architekty při návrzích malby pro interiér a exteriér v různých, i ne výhradně malířských technikách.