Grafika a média

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba

Název ŠVP Grafika a média (Reklamní tvorba)
Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání Maturitní zkouška
Platnost 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem

Sleduj náš Instagram

GRAM (grafika a media)

Ateliér Grafika a média pracuje s rozmanitým jazykem grafického designu, což nabízí pestrý výběr oborů na VŠ nebo budoucích povolání. K tomuto oboru neodmyslitelně patří počítač a jeho vybavení a také práce s různými grafickými programy. V první řadě je kladen důraz na klasický grafický design, kde základní stavební jednotkou je tvorba loga a s tím spojené budování firemního stylu, branding, tvorba plakátů, billboardů, designu webových stránek a různých forem reklamy.

Další disciplínou je videotvorba, fotografie, web design, jež poskytuje velký prostor pro zakomponování statických i animovaných prvků propojených právě s grafickým designem. V neposlední řadě je to 3D sekce. Umožňuje představit náhled reklamních předmětů, interiéru a exteriéru, prostorových variací. V průběhu studia podporujeme rozvíjení myšlení, individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech prvků grafického designu. Tyto dovednosti a znalosti si studenti již během studia ověřují na zakázkách z praxe, díky kterým pak získávají reference a případnou budoucí klientelu. Studenti spolu s pedagogy utvářejí podobu celého ateliéru a aktivně se podílejí na jeho chodu. Sami hledají inspiraci i nová témata. Jsou vedeni k samostatné, ale i týmové práci. Nezbytnou součástí je i obhajoba zvolených řešení a realizací.
 

Uplatnění absolventů

Po celou dobu vzdělávání je kladen důraz na prohlubování koncepčního myšlení, schopnost orientovat se ve všech formách současného umění a reklamy, samostatně řešit zadané úkoly s využitím netradičních postupů a principů. Cílem studia je připravit odborníky schopné obstát v praxi, např. v grafických studiích, reklamních a produkčních agenturách, vydavatelstvích, jako editoři tiskovin či pokračovat na vysoké škole zaměřené na multimediální tvorbu a dále se vzdělávat.

 

Sleduj náš YouTube

GRAM (grafika a media)