Design interiéru a bytových doplňků

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví

Název ŠVP Design interiéru a bytových doplňků
Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví
Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání Maturitní zkouška
Platnost 1. září 2016 počínaje 1. ročníkem

 

Obor Design interiéru a bytových doplňků je zaměřen na prostorovou tvorbu. Student se postupně seznámí s celkovou koncepcí činnosti interiérového designéra. Stěžejními tématy jsou interiérová architektura, řešení konkrétního prostoru a design. Dalším tématem je bytový doplněk jako součást řešeného interiéru nebo jako samostatný objekt. Naším cílem je s respektem k historii i současnému bytovému designu rozvíjet kreativní přístup k tvorbě, touhu poznávat tradiční materiály a techniky. Zároveň mají studenti tvůrčí prostor pro vlastní výtvarný rozvoj, inovaci a netradiční pojetí materiálu. Hlavní předměty oboru, mezi které patří výtvarná příprava, návrhový ateliér, počítačová grafika a teoretická část navrhování interiérů, mají za úkol připravit studenta na nejrůznější situace a zadání, která bude v pracovním životě řešit. V návaznosti na pracovní život se ateliér aktivně účastní praktických realizací.

Studenti mají příležitost pracovat s konkrétním klientem, plní jeho zadání a aplikují získané znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí procesu je schopnost vizualizovat své nápady, nejdříve klasickými kresebnými prostředky a později za pomoci digitálních médií. Ateliér se také účastní projektů, zahraničních aktivit, spolupracuje s firmami a klienty. Výuka odborných předmětů je doplňovaná přednáškami a exkurzemi. Absolvent je připraven na další studium a uplatnění v pracovním životě například v oblasti výtvarné tvorby, interiérového designu či architektury.
 

Uplatnění absolventů

Úspěšné zvládnutí studia je předpokladem pro samostatnou činnost interiérového návrháře, uplatnění je možné také v nábytkářských firmách a studiích zabývajících se produktovým a grafickým designem. Absolventům se rovněž otevírají dveře k dalšímu studiu na vysokých školách.