Design oděvu a módních doplňků

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Název ŠVP Design oděvu a módních doplňků
Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání Maturitní zkouška
Platnost 1. září 2016 počínaje 1. ročníkem

Sleduj náš Instagram

instagram.com/fashionhelenin

 

Umělecký obor Design oděvu a módních doplňků se nově profiluje zaměřením nejen na oděv, ale také na celou škálu módních doplňků. Velký důraz je kladen na kreativní přístup studentů a rozvoj jejich praktických dovedností v souladu se současnými trendy a respektem k tradici. Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů – navrhování, figurálního kreslení a výtvarné přípravy, dále pak seznámení s historií oděvu. V portfoliu předmětů se nově objeví módní fotografie, která se věnuje základům zhotovení fotografie modelů a doplňků a jejich úpravě pro potřeby autorských prezentací, webových stránek a časopisů. Během studia se snažíme studenty vést k vytvoření vlastního výtvarného názoru, podporujeme je v hledání a prosazování originálních a netypických řešení. To vše se odvíjí od kvalitní řemeslné průpravy, schopnosti pracovat v týmu i samostatně řešit zadané úkoly.

Studenti se aktivně zapojují do chodu celého ateliéru, hledají inspirační zdroje, nová témata. Učí se formulovat a obhajovat zvolená řešení a realizace. Podporujeme rovněž spolupráci s oděvními a textilními firmami, kdy se studenti v rámci praxe seznámí s přípravou výroby oděvů a textilních materiálů. Za dobu trvání ateliéru se vytvořil stabilní tým pedagogů-výtvarníků, podpořený zkušenými učiteli odborných předmětů, kteří studentům předávají své dovednosti z praxe a vedou je ke kreativnímu vyjádření vlastní vize, jež staví na kvalitním řemeslném zpracování jednotlivých návrhů a tuto tradici stále posouvá dál.
 

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní jako samostatní návrháři, dále pak v oděvních firmách na pozici konstruktérů, technologů nebo při realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi. Mnozí se již prezentují vlastní úspěšnou značkou na českém i zahraničním trhu. V návaznosti na tento obor je možné pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření.