Arts management

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Název ŠVP Arts management
Kód a název oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání Maturitní zkouška
Platnost 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem

 

Arts management je neumělecký obor, který vhodně rozšiřuje a doplňuje zaměření naší školy na umělecké disciplíny. Studium je určeno všem uchazečům bez výrazných uměleckých předpokladů, kterým je však umění blízké. Pro přijetí nejsou podmínkou talentové zkoušky. Výuka není zaměřena pouze na ekonomické nebo umělecké vzdělání. Zařazením vhodných předmětů studenti získávají přehled o možnostech financování uměleckých a kulturních akcí, o neziskových organizacích, způsobu jejich propagace, zásadách marketingu, získávání grantů a dotací, způsobu organizování kulturních a uměleckých akcí a v neposlední řadě také o způsobu evidence podnikání v účetnictví.

Orientují se v jednotlivých druzích umění, a to jak z hlediska dějin umění, tak i z hlediska moderních uměleckých směrů. Studenti se aktivně podílí na prezentaci ostatních uměleckých oborů. Organizují vernisáže, moderují módní přehlídky a jsou zapojeni do projektů, které probíhají na naší škole. Své aktivity rozšiřují také mimo školu. Mezi největší akce, kterých se účastní, patří spolupráce na organizaci JID festivalu nebo na projektu Muzeum na dlažbě. Jde o jediný obor v ČR, který je schopen svým žákům nabídnout propojení zdánlivě nesouvisejících světů umění a ekonomiky. A v době, kdy o všem rozhodují peníze, jde o velice praktické spojení.
 

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou po maturitě studovat na vysokých školách, které jsou zaměřené na umění i ekonomiku, nebo navázat na stávající studium a vybrat si přímo obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pokud si nezvolí další studium, mohou se uplatnit jako manažeři galerií, muzeí, divadel i pracovníci v reklamních agenturách.