Přijímací řízení

AKTUÁLNĚ:

Ministr školství prodloužil termín pro podání přihlášky na SŠ o jeden den

Praha, 20. února 2024 – Ministr školství Mikuláš Bek rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na střední školy o jeden den, tedy do 21. února 2024. Původní termín byl do 20. února. Důvodem posunutí lhůty je snaha uvolnit případný stres uchazečů a rodičů, kteří ještě přihlášku s využitím nového systému nepodali.
 
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-prodlouzil-termin-pro-podani-prihlasky-na

Ve školním roce 2024/2025 budou na SUPŠ Jihlava-Helenín otevřeny tři třídy prvního ročníku. Tyto třídy se budou skládat z žáků šesti oborů (školních vzdělávacích programů) - pěti uměleckých a jednoho ekonomického (Arts management)

Přihlášky ke studiu

Nové vzory přihlášek ke vzdělávání

MŠMT vydalo nové vzory přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Formuláře přihlášek pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

Ke stažení