Naše mise

podporujeme funkční dialog mezi školou a studenty – studenti spolutvoří obraz a vizi školy, podílejí se na rozhodování, aktivně vstupují do školních projektů máme výborné vedení ateliérů a učí u nás široké spektrum odborníků – nabízíme rozvíjení talentu pod dohledem lidí z oboru, kteří disponují rozmanitými přístupy a vkládají do práce svůj individuální profesní přínos navazujeme originální způsoby spolupráce s vnějšími partnery z různorodých oborů – tvoříme s nimi projekty, do kterých se zapojují studenti tak, aby získali co nejreálnější zkušenost se skutečným profesním prostředím

 

tvoříme podmínky pro maximální využití školního zázemí jako otevřeného pro rozvoj studentů, jejich vlastní projekty a také jako prostoru pro vzájemné generační a mezioborové učení co nejpřirozenější formou posilujeme výjezdy studentů a vyučujících do zahraničí (stínování, kurzy, náhledy, praxe) - díky akreditaci Erasmus + a díky dalším projektům získávají zkušenost k nezaplacení jako škola se umíme pochlubit a vyzvednout práci svých studentů, učitelů i absolventů – prostřednictvím výstav, soutěží, aktivit a projektů otevřené pro veřejnost a odbornou veřejnost, spolupracujeme s veřejnými institucemi a prezentujeme

 

naši studenti předávají své znalosti a zkušenosti – tvoří a vedou lektorské programy pro veřejnost, děti ze základních škol i učitele dobře funguje mezioborová spolupráce na různorodých projektech tvoříme rodinné prostředí, otevřené, respektující

 


je pro nás důležitá vzájemná důvěra mezi studenty a učiteli, pocit bezpečí