Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Název 

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 

 

2. Důvod a způsob založení 

Příspěvková organizace byla založena na základě Zřizovací listiny vydané Krajem Vysočina v souladu s usnesením zastupitelstva č. 033/04/01/ZK ze dne 19. 6. 2001. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. 

 

3. Organizační struktura 

 • Organizační schéma Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
 • Vedení a správa školy  
 • Učitelé  
 • Vychovatelky  
 • Školní jídelna  
 • Administrativa školy  

 

4. Kontaktní spojení 
 

4.1. Kontaktní poštovní adresa 

oficiální 
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín
Hálkova 42 
58603 Jihlava - Helenín 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

oficiální 
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín
Hálkova 42 
58603 Jihlava - Helenín 

4.3. Úřední hodiny

Po - Pá: 8:00 - 15:00 

4.4. Telefonní čísla 

pevná linka: 567 584 121 (spojovatelna, Hálkova 2917/42, 586 03 Jihlava) 

4.5. Adresa internetové stránky 

oficiální stránky školy: http://www.helenin.cz 

4.6. Adresa e-podatelny 

podatelna: skola@helenin.cz  

4.7. Další elektronické adresy 

Identifikátor datové schránky: cbgsgdj 

 

5. Případné platby poukázat 

Číslo účtu: 304501082 kód banky: 0300 

 

6. IČ 

60545976 

 

7. DIČ 

organizace nemá 

 

8. Dokumenty 
 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 


8.2 Rozpočet 

 

9. Žádost o informace 

Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (+420 567 309 896) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese: skola@helenin.cz nebo osobně na sekretariátu školy – Hálkova 42, Jihlava - Helenín. 

 

10. Postup pro příjem žádostí a dalších podání 

 

11. Opravné prostředky  

 

12. Formuláře 

 

13. Podpisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. 

Portál veřejné správy 

 

14. Předpisy 
 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
 

14.2 Vydané právní předpisy 

 

15. Úhrady za poskytování informací 
 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

 • Kopie 1 stránky A4 formátu 2,- Kč 
 • Oboustranná kopie A4 formátu 3,- Kč 
 • Kopie 1 stránky A3 formátu 4,- Kč 
 • Oboustranná kopie A3 formátu 5,- Kč 
 • Černobílý tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 2,- Kč 
 • Barevný tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 5,- Kč 
 • Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů ( záloha 50% předpokládané ceny ) dle hodinové sazby pov. pracovníka 
 • Poskytnutí požadovaných výstupů na magnetickém nosiči ( CD ) 30,- Kč 
 • Informační brožura ( podle kalkulace nákladů ) podle kalkulace nákladů 
 •  Poštovní služby podle skutečných nákladů 

 

16. Výroční zpráva 

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Ke stažení